Tähelepanu! 
Tellimused esitada kella 15.00 ks ja kell 16.00 alustame kojukandega Tartu valla ja linna piires.